Problemy, z którymi osoby poszkodowane spotykają się najczęściej:

- odszkodowanie AC za kradzież pojazdu utrudnione, zwłaszcza kiedy jest to leasing, lub wartość   odszkodowania jest poważna,
- zaniżona wypłata odszkodowania AC,
- zaniżony trwały uszczerbek na zdrowiu po wypadku komunikacyjnym,
- zaniżone zadośćuczynienie za utratę zdrowia,
- niezasadna odmowa wypłaty odszkodowania,
- niezasadna kwalifikacja - szkoda OC pojazdu jako szkoda całkowita,
- zaniżone odszkodowanie powypadkowe za naprawę pojazdu z polisy OC sprawcy,
- brak zgody na naprawę pojazdu do granicy jego wartości - szkoda OC,

Daj sobie pomoc, skontaktuj sie z nami !