- opinie i doradztwo prawne, dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych,

- reprezentacja klientów przez sądami, firmami ubezpieczeniowymi, instytucjami,

- obrona w postępowaniu w sprawie z kodeksu wykroczeń, w szczególności w związku z kolizja drogową,

- audyt prawny, zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i likwidacji szkód,

- konsultacje i doradztwo, w tym także telefoniczne i korespondencyjne (poczta, fax, e-mail)

  w zakresie:
 
  • - prawa ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
  - prawa cywilnego w pozostałym zakresie i prawa rodzinnego,
  - prawa wykroczeń drogowych.