Usługi w zakresie prawa ubezpieczeniowego:

  • - opiniowanie szkód ubezpieczeniowych, z włączeniem rekonstrukcji wypadków komunikacyjnych,
  • - pomoc w uzyskaniu odszkodowania,
  • - dochodzenie roszczeń i odszkodowań z umów ubezpieczenia,
  • - postępowanie likwidacji szkody,
  • - odwołanie od decyzji ubezpieczyciela,
  • - reprezentowanie poszkodowanych przed sądami powszechnymi w całej Polsce,
  • - pomoc prawna, porady prawne, opiniowanie projektów i zawartych umów ubezpieczenia.